Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin...

İş Sağlığı

İş Sağlığı

İş Sağlığı kapsamında;  30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik 12.07.2013 değişiklik ile İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİKANUNU;   "Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci...

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması Sağlık taramalarının yaptırılması Atıksu arıtma tesisi projelendirmesi ve inşaatı ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılması TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi kurulması ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi TS...