Detaylı Bilgi Almak için tıklayınız...

Proje Tanıtım Dosyası

Boyut Çevre Danışmanlık olarak proje tanıtım dosyası hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir. BÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Boyut Çevre Danışmanlık tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetlerine uygun proje tanıtım dosyası ve ekleri hazırlanmaktadır.

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsat Hizmetleri

GSM (Sıhhi Olmayan İşletme) oluşturdukları faaliyetleri sırasında çevreye doğrudan veya dolaylı etki eden, bu etkilerin sonucu olarak yine çevreye az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan işletmelerdir.

Atık Yönetimi

Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır. Firmamız atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri

4857 sayılı iş kanunu gereğince, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalarının önlenmesine, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak işyerlerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaya yönelik olarak, sanayiden sayılan altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların çalıştırılması hizmetleridir.

Çevre İzin ve Lisanslama

Firmamızca, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında işletmeleriniz için alınması zorunlu olan izin ve lisanslarla ilgili olarak Çevre Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

Kalite Yönetimi

İşletmeler tarafından yönetim sistemlerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu standartları uygulamadaki esas amaçlar; müşteri taleplerinin ve yasal şartlarının yerine getirilmesi, kuruluşun imajının güçlenmesi, sistemin oluşturulduğu firmanın rekabet gücünün artması, sistemin uygulanması ve devamlı olarak iyileştirilmesidir. 

DAHA KALİTELİ BİR İŞ HAYATI İÇİN BURADAYIZ!

Ankara merkezli Çevre Danışmanlık firması olan BOYUT Çevre ve İş Güvenliği Dan. Müh. İnş. Lab. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 02.02.2011 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan “Çevre Danışmanlık Yeterlik” belgesini  almış ve deneyimli Çevre Görevlileri ile tüm ülkede Türk Sanayiine hizmet vermeye başlamıştır.

01.

Planlama & Strateji

Firmamız bize başvuran işletmelerin analizi yaparak en iyi çözüme doğru planlama yapmaktadır.

02.

Araştırma & Geliştirme

Arge çalışması yaparak en iyi sonucu müşterilerine sunmak. Gerekli bilgiler doğrultusunda firmaların sorunları çözmek.

03.

Denetleme & Sonuç

Planlaması ve çözümleri üretilen firmanın memmuniyet doğrultusunda en iyi sonuca vardırmak. 
0
Mutlu Müşterimiz
0
Proje Çözümü
0
Dosya Analizi
0
Yıllık Tecrübe

Bitmiş Projeler

Çevre Denetimi Nedir?

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde “Çevre Denetim” tanımı; “Tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini,” şeklinde yapılmıştır.

Çevre Denetimi Kimin Görevidir?

Çevre Denetimi Çevre Şehircilik Bakanlığı “ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanlığı”‘nın görevidir. Söz konusu başkanlık bu yetkisini, Valiliklere Bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ve Çevre Denetim Birimlerini kurmuş ve Bakanlıktan yetki almış Belediyelere devredebilir.

Çevre Denetimi Tanımları

  • Evresel gereklerin yerine getirilip getilmediğinin değerlendirilmesi;
  • Uygulanmakta olan çevre yönetim sistemlerinin etkinliğinin incelenmesi;
  • Düzenleme altına alınan veya alınmayan maddeler veya işlemlerden kaynaklanacak riskin saptanması,

Müşterilerimize ve gelecek nesillere en yüksek faydayı sağlamak için deneyimli kadrosu ve bilgi birikimiyle çevre sektöründe fark yaratarak yaşanılan her ortamda çevre kalitesini yükseltmek

Adres

Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No: 1 ASORA Tic. Merkezi Kat:3 No: 306B Sincan/ANKARA

+90 312 267 11 51

info@boyutcevre.com.tr

+90 312 267 11 52

 

Tasarım ve İçerik Ankara Org.