İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında;   İşletmelerde çalışan personeller yönetmelik...

İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği kapsamında danışmanlık hizmeti;   30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik 12.07.2013 değişiklik ile İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİKANUNU;   "Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve...

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması Sağlık taramalarının yaptırılması Atıksu arıtma tesisi projelendirmesi ve inşaatı ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılması TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi kurulması ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi TS...