İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti

İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Ön Tespit Raporları hazırlamak, Risk Analizi ve Değerlendirilmesi, İş Kanunun kapsamında gerekli eğitim, bilgilendirme hizmetleri, Acil Müdahale Eylem Planları Hazırlamak ve tatbikat yapmak Basınçlı kap, kaldırma araçları vs. ekipmanların peryodik muayeneleri...

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması Sağlık taramalarının yaptırılması Atıksu arıtma tesisi projelendirmesi ve inşaatı ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılması TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi kurulması ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi TS...

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti

üÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ üÇevre yönetim hizmeti verilen Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin günde bir işletmeden fazla olmamak üzere ayda en az iki...